Πόκερ κερδοφόροι συνδυασμοί

ΚΕΡΔΟΦΟΡΟΙ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΟΚΕΡ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ

Αφιέρωμα στο Πόκερ

Οι κερδοφόροι συνδυασμοί στο πόκερ. Παλιότερα πριν οι κανόνες γίνουν διεθνείς, οι κανόνες του πόκερ όσο αφορά την Κέντα και το Χρώμα διέφεραν από τόπο σε τόπο.

Royal Flush Φλος ρουαγιάλ.

Το ανώτερο φύλλο. Η ανώτερη κέντα χρώμα από το δέκα, στον άσσο.

Straight Flush

Οποιαδήποτε κέντα χρώμα

Four of a Kind

Το καρέ. Τέσσερα φύλλα όμοια.

Full House Φουλ.

Τρία ίδια με ένα ζευγάρι.

Flush Χρώμα.

Οποιαδήποτε χαρτιά στην ίδια ομάδα. Σπαθιά, μπαστούνια, κούπες ή καρό.

Straight Κέντα.

Οποιαδήποτε αριθμητική σειρά, ανεξάρτητα από το χρώμα.

Three of a Kind

Τρία ίδια φύλλα.

Two pair

Δύο ζευγάρια.

One pair

Ένα ζευγάρι.

High card

Οποιοδήποτε φύλλο που δεν έχει κάποιο από τους παραπάνω κερδοφόρους συνδυασμούς. Το υψηλότερο είναι ο άσσος - ρήγας.

ΚΕΡΔΟΦΟΡΟΙ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΟΚΕΡ

Καζίνο στο διαδίκτυο

Καζίνο στο ίντερνετ με άδεια στην Ελλάδα