Πόκερ στατιστικά

Πιθανότητες και συνδυασμοί καρτών στο πόκερ

Οι πιθανοί συνδυασμοί των φύλλων στο πεντάφυλλο πόκερ ξεπερνάνε τα 2,5 εκατομύρια. Αυτοί οι συνδυασμοί μπορεί να είναι οι παρακάτω.

4 μπορεί να είναι κέντα-χρώμα από το 10 στον άσσο

36 μπορεί να είναι κέντα-χρώμα

624 μπορεί να είναι καρέ

3744 μπορεί να είναι φούλ

5108 μπορεί να είναι χρώμα

10200 μπορεί να είναι κέντα

54912 μπορεί να είναι τρία ίδια

123552 μπορεί να είναι δύο ζευγάρια

1098240 μπορεί να είναι ένα ζευγάρι

1302540 μπορεί να είναι ανόμοια

Όπως φαίνεται στην λίστα και αν αθροίσει κανείς τα νούμερα, οι κερδοφόροι συνδυασμοί με τους μη κερδοφόρους είναι περίπου στα ίσια. Για την ακρίβεια υπάρχει πιθανότητα 50,12 % να έρθουν ανόμοια φύλλα. Λίγο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να έρθει κάποιος κερδοφόρος συνδιασμός.

ΠΟΚΕΡ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Καζίνο στο διαδίκτυο