Λόττο

Τυχερά παιγνίδια  και παιχνίδια της τύχης

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΠΑΠ

Το λόττο είναι ένα τυχερό παιγνίδι που διοργανώνεται από τον ΟΠΑΠ και ξεκίνησε το 1990. Το λόττο ένα παιχνίδι τύχης με επιλογή αριθμών (Αριθμολαχείο). Πρέπει να προβλέψεις σωστά τους 6 αριθμούς που θα κληρωθούν από μία σειρά 49 αριθμών (από το 1 έως το 49). Παίζεται είτε με απλές στήλες είτε με συστήματα.

Ποιοι Κερδίζουν στο λόττο: Κερδίζουν όσοι έχουν προβλέψει σωστά είτε και τους 6 αριθμούς (1η κατηγορία) είτε τους 5 (2η κατηγορία) είτε τους 4 (3η κατηγορία) είτε τέλος τους 3 (4η κατηγορία) από τους αριθμούς της κλήρωσης.

ΤΖΑΚ-ΠΟΤ ΣΤΟ ΛΟΤΤΟ: α) Όταν σε οποιαδήποτε κατηγορία δεν υπάρχει επιτυχία, τότε το διανεμόμενο ποσό της κατηγορίας αυτής μεταφέρεται στην ίδια κατηγορία της επόμενης κλήρωσης (ΤΖΑΚ-ΠΟΤ). β) Δεν μοιράζονται κέρδη οποιασδήποτε κατηγορίας κάτω των 0,30 και τα προς διανομή αυτά ποσά, μεταφέρονται στην ίδια κατηγορία, στην επόμενη κλήρωση (ΤΖΑΚ ΠΟΤ).

ΔΕΛΤΙΟ ΛΟΤΤΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΛΟΤΤΟ

ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΛΟΤΤΟ

Στην περιοχή πρόβλεψης του δελτίου του Λόττο υπάρχουν 3 ανεξάρτητα τμήματα (Α, Β, Γ) που το καθένα αποτελείται από μία σειρά 49 αριθμών (από το 1 έως και το 49) όπου συμπληρώνουμε τις προβλέψεις μας και δύο κάθετες στήλες που περιλαμβάνουν τους αριθμούς από το 0 έως και το 9 και χρησιμοποιούνται για την σημείωση των κωδικών των συστημάτων (περιοχή επιλογής κωδικών συστημάτων).

Στο δελτίο ΛΟΤΤΟ μπορούμε να παίξουμε απλές στήλες αλλά και συστήματα. Στην αριστερή πλευρά του δελτίου του λόττο αναγράφονται οι βασικές οδηγίες για την σωστή συμπλήρωσή του.

Κάτω από τις τρεις περιοχές πρόβλεψης κάθε δελτίου λόττο υπάρχει επίσης η περιοχή του ΠΡΟΤΟ, για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν και σε αυτό το παιχνίδι.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΤΤΟ

Απλό παιχνίδι Συστήματα πλήρους ανάπτυξης Τυποποιημένα συστήματα μειωμένης ανάπτυξης Συστήματα συνδυασμών ΑxΒ ή ΒΧΓ ή ΑxΒxΓ

Σχετικά άρθρα με το Λόττο : Το Λόττο σε όλο τον Κόσμο

ΛΟΤΤΟ

Καζίνο στο διαδίκτυο

Καζίνο στο ίντερνετ με άδεια στην Ελλάδα