Κρατικό λαχείο

πρωτοχρονιάτικο

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 31/12/2016

Κλήρωση Κρατικού Λαχείου ΔΕΥΤΕΡΑ 31/12/2016

Για να δείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης του κρατικού πρωτοχρονιάτικου λαχείου του 2016 πατήστε εδώ!

Ζωντανά στις 16.00

 

Το Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης θεσπίστηκε το 1967, σε αντικατάσταση του «Λαχείου Συντακτών», κυκλοφορεί μια φορά το χρόνο και κληρώνει την τελευταία ημέρα αυτού και κοστίζει 8 € το γραμμάτιο. Το κρατικό λαχείο είναι το κλασικό πρωτοχρονιάτικο λαχείο που μοιράζει ελπίδες για μεγάλο κέρδος με την αλλαγή του χρόνου σε χιλιάδες έλληνες και είναι ένας ιδιαίτερα αγαπητός θεσμός με μεγάλη δημοτικότητα.

Κρατικό πρωτοχρονιάτικο λαχείο - Σειρές έκδοσης

Τα γραμμάτια του κρατικού Λαχείου κυκλοφορούν σε σειρές 100.000 γραμματίων που κάθε μια φέρει αριθμούς από 1 ως 100.000. Μοιράζει στους τυχερούς το 53% των ακαθαρίστων ή το 62% των καθαρών εισπράξεών του. Η κλήρωση του κρατικού πρωτοχρονιάτικου λαχείου καλύπτεται ζωντανά από την τηλεόραση.

Κρατικό λαχείο πρωτοχρονιάτικο - Τρόπος Κλήρωσης

Διενεργούνται δύο κληρώσεις η Γενική και η Ειδική (προαιρετική). Κατά τη διαδικασία της Γενικής Κλήρωσης μετέχουν τα γραμμάτια όλων των σειρών κληρώνονται ορισμένοι λαχνοί που σε μία συγκεκριμένη σειρά κερδίζουν ποσά από 10.000 € έως 5.000.000 €. Υπάρχουν όμως και τα πρόσθετα κέρδη της Γενικής κλήρωσης στην οποία μετέχουν όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που κερδίζουν από 1.000 € έως και 20.000 €. Επίσης αν τα διανεμόμενα τελικά κέρδη υπολείπονται του κατωτάτου ορίου, (53%) κληρώνεται ένας ή περισσότεροι λαχνοί, που μαζί με τα πρόσθετα κέρδη τους ανά σειρά κερδίζουν το ποσό που απαιτείται για να συμπληρωθεί το ως άνω ποσοστό ή θα χρησιμοποιηθεί για τη διμιουργία λαχνών ειδικής κλήρωσης.

Κατά τη διαδικασία της Ειδικής κλήρωσης μετέχουν όλα τα γραμμάτια κάθε σειράς και κερδίζουν διάφορα ποσά .

Επίσης κερδίζουν από 5€ όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους έχουν τα δύο τελευταία ψηφία όμοια με τα δύο τελευταία ψηφία του πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, και πέμπτου Λαχνού της Γενικής κλήρωσης, με την σειρά που κληρώθηκαν.

Πρώτα διενεργείται η κλήρωση των κερδών της Γενικής κλήρωσης και στη συνέχεια η κλήρωση των κερδών κάθε σειράς, ως κατωτέρω:

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ - Α' ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ

Χρησιμοποιούνται πέντε ανεξάρτητα στοιχεία ηλεκτρομηχανικών κληρωτίδων και μια πνευματοδυναμική κληρωτίδα. Οι πέντε ηλεκτρομηχανικές κληρωτίδες περιέχουν η κάθε μία στον κυλινδρικό τροφοδότη της δέκα σφαιρίδια που στο εξωτερικό μέρος καθενός είναι γραμμένος ένας μονοψήφιος αριθμός από το 0 έως το 9. Μέσα στην πνευματοδυναμική κληρωτίδα ρίχνονται τόσα σφαιρίδια, όσες είναι οι σειρές του λαχείου που κυκλοφόρησαν. Στο εξωτερικό μέρος καθενός από τα σφαιρίδια της πνευματοδυναμικής κληρωτίδας είναι γραμμένος ένας αριθμός που αντιστοιχεί στον αριθμό μίας των σειρών του λαχείου που κυκλοφόρησαν.

Μετά, τίθενται σε κίνηση οι πέντε ηλεκτρομηχανικές κληρωτίδες και μόλις σταματήσουν, οι αριθμοί των σφαιριδίων που έχουν εγκλωβιστεί τυχαία στους κυλινδρικούς τροφοδότες, διαβαζόμενοι από τα αριστερά προς τα δεξιά, όπως φαίνονται από τη θέση των θεατών, σχηματίζουν έναν ενιαίο αριθμό. Στη συνέχεια τίθεται σε κίνηση η πνευματοδυναμική κληρωτίδα και εξάγεται ένα σφαιρίδιο.

Ο αριθμός που σχηματίζεται από τις πέντε ηλεκτρομηχανικές κληρωτίδες προσδιορίζει τον αριθμό του γραμματίου που κερδίζει τον Α' λαχνό (5.000.000 €), ενώ ο αριθμός που είναι γραμμένος στο σφαιρίδιο που βγήκε από την πνευματοδυναμική κληρωτίδα προσδιορίζει τη σειρά στην οποία ανήκει ο αριθμός που κερδίζει. Μετά την κλήρωση του λαχνού αυτού κερδίζουν αυτομάτως το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο λαχνό οι υπόλοιποι 4 λαχνοί της ίδιας πεντάδας με αυτή του πρώτου λαχνού, χωρίς να κληρωθούν.

Κατά τον ίδιο τρόπο κλήρωσης προσδιορίζεται το γραμμάτιο του κρατικού λαχείου το οποίο θα κερδίσει τον έκτο, τον έβδομο κλπ. λαχνό, μέχρι να εξαντληθούν όλοι οι λαχνοί που προβλέπονται από το πρόγραμμα κατανομής κερδών.

Τα σφαιρίδια που έχουν εγκλωβιστεί στους τροφοδότες των ηλεκτρομηχανικών κληρωτίδων, επαναφέρονται μηχανικά στο δάπεδο του χώρου ανάδευσης, ενώ το σφαιρίδιο που έχει απελευθερωθεί από την πνευματοδυναμική κληρωτίδα, επαναρρίχνεται σ' αυτήν πριν το σχηματισμό του δεύτερου, τρίτου κλπ. αριθμών.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο λαχνός των βασικών κερδών της γενικής κλήρωσης κληρωθεί σε γραμμάτιο που δεν πουλήθηκε, η κλήρωση επαναλαμβάνεται ως προς τη σειρά.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ - Β' ΕΙΔΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ (Προαιρετική)

Μετά τη Γενική διενεργείται η Ειδική Κλήρωση, στην οποία μετέχουν όλα τα γραμμάτια, ανεξάρτητα από σειρά, τα οποία δεν κληρώθηκαν κατά τη γενική κλήρωση. Τα γραμμάτια που κατά τη Γενική κερδίζουν από 5€ το καθένα δε θεωρούνται ότι κληρώθηκαν και μετέχουν στην κλήρωση. Για τη διενέργεια της κλήρωσης που συνεχίζεται χρησιμοποιούμε μόνο τις πέντε ηλεκτρομηχανικές κληρωτίδες και τα σφαιρίδια που βρίσκονται στο χώρο ανάδευσης τους. Στη συνέχεια, τίθενται σε κίνηση οι πέντε ηλεκτρομηχανικές κληρωτίδες και όταν σταματήσουν, οι αριθμοί των σφαιριδίων που έχουν εγκλωβιστεί τυχαία στους κυλινδρικούς τροφοδότες, σχηματίζουν κατά τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, τον αριθμό των γραμματίων, τα οποία, ανεξάρτητα από σειρά, κερδίζουν κατά σειρά τους λαχνούς των βασικών κερδών κάθε σειράς όπως αυτοί προσδιορίζονται από την απόφαση της Ε.Δ.Κ.Λ.

Ακολούθως, με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζεται τα γραμμάτια που θα κερδίζουν το δεύτερο, τον τρίτο κλπ. λαχνό, μέχρι να εξαντληθούν οι λαχνοί που αναφέρονται κάθε φορά στις αποφάσεις.

Μετά την ανάγνωση των αριθμών των σφαιριδίων, επαναφέρονται με μηχανικό τρόπο στο δάπεδο των χώρων ανάδευσης. Εάν κατά τη διαδρομή, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής κλήρωσης, εξαχθεί αριθμός γραμματίου που κληρώθηκε ήδη, η κλήρωση επαναλαμβάνεται ως προς τον αριθμό. Επίσης εάν σχηματισθεί ο αριθμός 00000 θεωρείται ότι κληρώθηκε ο αριθμός 100.000.

Η Δ/νση Κρατικών Λαχείων, πριν από την έναρξη της κλήρωσης καταθέτει στην Επιτροπή Διοίκησης Κρατικών Λαχείων πίνακα των γραμματίων του Λαχείου που δεν πουλήθηκαν.

Τα αποτελέσματα των κληρώσεων, τα οποία θα διεξαχθούν ως ανωτέρω, καταχωρούνται από τη Γραμματέα της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων, σε πρωτόκολλο, που υπογράφεται από την ίδια, τα μέλη, και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης. Με βάση το πρωτόκολλο αυτό εκδίδεται από τη Δ/νση Κρατικών Λαχείων ο επίσημος πίνακας κερδών, με τον οποίο -αποκλειστικά- ενεργούνται οι πληρωμές των κερδών.

Κρατικό πρωτοχρονιάτικο λαχείο - Πληρωμή των κερδών

Τα κέρδη, στα οποία επιβάλλεται φόρος 10% μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 100 € κατά λαχνό καταβάλλονται βάσει του επίσημου πίνακα κερδών, μόνο με την εμφάνιση και παράδοση στη Δ/νση Κρατικών Λαχείων, του ίδιου του γραμματίου που κέρδισε και μετά την εξακρίβωση της γνησιότητάς του.

Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους, καταβάλλεται μόνο το μεγαλύτερο κέρδος.

Παραγραφή των κερδών του κρατικού λαχείου

Το δικαίωμα για είσπραξη κέρδους παραγράφεται μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της κλήρωσης. Τα κέρδη που παραγράφονται περιέρχονται στο Δημόσιο και διαθέτονται κατά το νόμο.

Η Δ/ση Κρατικών Λαχείων δύναται να προβαίνει στη δημοσίευση των φωτογραφιών κλπ. στοιχείων των τυχερών καθώς και στην τηλεοπτική παρουσίαση, εφόσον αυτοί συναινούν.

Με απόφασή της η ΕΔΚΛ, μπορεί να αλλάζει και να καθορίζει τον τρόπο διεξαγωγής της κλήρωσης καθώς επίσης να μεταβάλει τα χρησιμοποιούμενα υλικά της κλήρωσης δηλαδή κληρωτίδες, σφαιρίδια κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ

www.kratika-laxeia.gr

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

Καζίνο στο διαδίκτυο

Καζίνο στο ίντερνετ με άδεια στην Ελλάδα